Badania pre-post

Za pomocą badanie pre-post mierzymy skuteczność naszych kampanii