Rosnące wydatki

Wydatki na display wzrosły w 2019 roku o prawie 200 mln zł względem 2018 roku